Sådan spiller vi fodbold (U5-U12)

I Dronningborg Boldklub tilstræber vi at skabe et inspirerende fodboldmiljø, for de børn og unge som færdes i klubben. Et inspirerende fodboldmiljø ønsker vi at skabe med udgangspunkt i glæde, udvikling og fælleskab.

Glæden ved fodboldspillet er drivkraften i vores fodboldmiljø, fordi glade børn trives og føler sig trygge i de omgivelser de færdes i.

Alle børn og unge, uanset niveau, færdigheder og evner, skal have muligheden for at udvikle sig i Dronningborg Boldklub. Det gælder både på det personlige, sociale og fodboldmæssige område. En udvikling trænerne bidrager til, gennem den daglige træning, sociale arrangementer og i snakken med den enkelte.

I de yngste årgange er det legen og glæden ved fodbolden som er omdrejningspunktet i træningen. Fra U8 alderen vil børnene have store færdighedsforskelle. Børn med 3-4 års fodbold i benene vil ofte have en mere udviklet teknik og en spirende forståelse for spillets taktiske udfordringer. Derfor har disse børn andre udviklingsbehov i forhold til begynderne på dette alderstrin. Et varieret træningsmiljø, hvor spillerne udfordres på forskellige niveauer, vil i den forbindelse skabe et stimulerende og udviklende fodboldmiljø.

Trænere i DB

I Dronningborg Boldklub samler vi på gode trænere, fordi trænerne har en central position med henblik på at tiltrække og fastholde spillere i klubben.
Vores børne- og ungdomstrænere har en anderkendende, positiv og smilende tilgang til træneropgaven. Vi tilstræber at lave trænerteams i de respektive grupper, så træneropgaven ikke bliver for stor en belastning for vores trænere. Løbende tilbyder vi vores trænere at dygtiggøre sig i form af kurser, seminar, osv..

Du har også et ansvar

Vores trænere er en uvurderlig ressource i klubben og yder et stort stykke arbejde. Men at skabe et godt fodboldmiljø, er et fælles anliggende for alle – også for dig som forældre. Så bidrag i det omfang det er muligt – f.eks. i forhold til at; planlægge sociale arrangementer, facebookansvarlig, lave kørselsplan til kampe, arrangere frugtordning, hjælpe til træning, banevejledere, osv.. Sammen kan vi løfte mere til glæde for børn og unge i klubben.

Har du i den forbindelse spørgsmål eller brug for hjælp, så tag kontakt til trænerne i gruppen eller til ungdomskonsulenterne i DB.

Din adfærd som forældre kan have stor indflydelse og betydning på det fodboldmiljø, som vi ønske at skabe. Som retningslinjer for god forældreadfærd, ligger vi os op af DBU’s 10 forældrebud.

De 10 forældrebud

  1. mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det
  2. giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn
  3. giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik
  4. respekter træneres brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen
  5. se på dommeren som vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser
  6. giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke
  7. spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet
  8. sørg for rigtigt udstyr – overdriv ikke
  9. vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement
  10. tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

Et udviklende fodboldmiljø

Børnefodbold i DB skal spille på børnenes præmisser. Vi vil gerne vinde fodboldkampe, men i Dronningborg Boldklub har vi også stor fokus på at skabe et godt udviklingsmiljø. Vi tror på at børn udvikler sig bedst, når fejl ikke får konsekvenser eller hvis de ikke er under pres fra trænere og forældre. I stedet har vi fokus på børnenes individuelle udvikling, primært gennem den daglige træning.

Ingen kan undværes på et fodboldhold. Og ingen pladser er vigtigere end andre. Det betyder, at vi allerede fra starten ”opdrager” børnene til at kunne spille flere pladser på holdet i en kamp, og at man ikke låser en spiller fast som målmand, venstre back eller andet. Alsidigheden styrker spillernes færdigheder og forståelse for spillet.

Vi tilstræber at udfordre alle spillere – uanset niveau og færdigheder. Det gør vi ved løbende at differentiere træningen for spillerne, uden at gå på kompromis med det sociale, vennernes og fællesskabets betydning for børnenes udvikling.

Velkommen til fodbold i Dronningborg Boldklub