Fodboldafdelingens politik mod pædofili

DB-fodbold ønsker at sikre sine ungdomsspillere mod pædofili.

Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere. Vi opfordrer alle til at bidrage til denne dialog.

Dernæst benytter DB-fodbold sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili.

Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

En konsekvent kontrol udfra definerede og objektive kriterier medvirker til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i Det Centrale Kriminalregister bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give deres skriftlige samtykke, før klubben må søge oplysninger på de pågældende i registret.

Samtykkeerklæring

Samtykkerklæringen udfyldes med den pågældende træner eller leders navn, adresse og personnummer og underskrives af den pågældende. Samtykkeerklæringen sendes til Rigspolitichefen, som kontrollerer i Det Centrale Kriminalregister, om den pågældende er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.

Bekendtgørelsen giver ikke mulighed for at indhente oplysninger om domme for anden kriminel aktivitet, eksempelvis tyveri eller narkotikahandel.

Hvem tjekkes

Oplysningerne søges og indehaves af formanden.

Tavshedspligt

Den eller de personer i klubben, der indhenter oplysningerne er underlagt tavshedspligt, idet uberettiget videregivelse af oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister er strafbart.

Det er ligeledes ikke tilladt at videregive oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister til og fra andre klubber eller DBU.

Hvornår tjekkes

Personoplysningerne indhentes 1 gang årligt samt ved alle nyansættelser uanset tidspunkt på året.

Konsekvenser

Såfremt en træner eller leder ikke tillader eller ikke ønsker at give samtykke til indhentning af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister ophæves et ansættelsesforhold / afvises et kommende ansættelsesforhold.

Såfremt en træner eller leder ifølge registret er anmeldt for eller dømt for forhold i relation til straffelovens paragraf 222, 224, 225 og 235 eller dele af 210 og 232 ophæves et ansættelsesforhold / afvises et kommende ansættelsesforhold.


Dronningborg Boldklub.
Fodboldbestyrelsen