Menu

Værdier

Anerkendelse

I DB anerkender og værdsætter vi alle der på forskelligvis bidrager til at skabe et godt fodboldmiljø i og omkring klubben.

 

Respekt

I DB respekterer og værdsætter vi alle der bidrager til at skabe et inspirerende og givende fodbold- og klubmiljø.

 

Vilje

I DB har vi viljen til at lykkes. Viljen til at lykkes med kampen på banen og viljen til at lykkes som klub med at skabe et klubliv der skaber udvikling for alle.

 

Glæde

I DB dyrker vi glæden ved fodboldspillet og klubben. Vi har forventningens glæde til hinanden og vi glædes sammen om at lykkes hver for sig og i fællesskab

.

Udvikling

I DB er det målet at skabe udvikling på alle niveauer. Udvikling for klubben, fællesskabet, det enkelte medlem og lokal området.

 

Fællesskab

I DB er fællesskabet fundamentet for klubben. Her bidrager alle til at skabe en stærk klubfølelse i et socialt og forpligtende fællesskab.

 

DB - En klub for alle

Luk